top of page

Sjukgymnast varnar: Yogalärare riskerar få allvarliga höftproblem

Uppdaterat: 14 nov. 2019

I denna artikel snuddar vi vid ämnet skador inom yoga. Trots att det i rubriken står yogalärare tycker vi att alla som utöver yoga regelbundet bör läsa artikeln. Missa inte Angelicas kommentar till innehållet längst ner.

 

Fler och fler får upp ögonen för yogan och dess alla fördelar, vilket vi på Yogatrender tycker är jätteroligt. Många väljer också att fördjupa sig och ta steget till att bli yogalärare.


Att bli yogalärare betyder dock inte att att din kropp helt plötsligt bör börja tryckas in i positioner den inte är redo för, eller att din kropp mår bra av att konstant repetera samma rörelser. Detta är något som Benoy Matthews, en av Storbritanniens ledande sjukgymnaster, nu uppmärksammar. Han är själv yogautövare sedan många år.


I en artikel för BBC berättar Matthews att han ser en ökning i antalet yogalärare som söker hjälp för allvarliga skador på sina höfter. För många är skadorna så allvarliga att de måste byta ut sina höfter, trots att dessa personer inte är äldre än strax över 40 år.


Enligt Matthews ligger problemet i att många forcerar fram bestämda positioner, trots att kroppen inte är byggd för dem eller redo för dem. Han menar att det finns en brist hos många lärare att veta hur de ska modifiera positionerna utifrån sina kroppars förutsättningar. Många faller också för påtryckningar från egot, vilket säger åt dig att pusha hårdare när du egentligen borde stanna i en position där kroppen är komfortabel.

"People confuse stiffness and pain"

På svenska - människor blandar ihop stelhet och smärta. Matthews berättar att många yogautövare misstar smärta i till exempel höftleden med stelhet som ska uthärdas för att komma djupare. I en rörelseform där många utgår från ett antal förutbestämda positioner missar många också att våra höfter ser olika ut och att vad som är möjligt för dig inte nödvändigtvis är möjligt och eftersträvansvärt för mig.


Matthews betonar också att yoga, precis som så många andra former av rörelse, behöver kombineras med något mer. Att gång på gång utsätta kroppen för samma typ av rörelser blir i längden skadligt oavsett vad det är vi gör.


 

Angelicas kommentar

Jag tycker att detta ämne är oerhört aktuellt och intressant. Yoga har verkligen exploderat i popularitet och för många är det just den fysiska praktiken som drar. Genom den fysiska praktiken får du inte bara ett sätt att kommunicera med din kropp, utan du blir ofta även både rörligare och starkare.


Vi behöver alla ett visst mått av rörlighet för att våra kroppar ska fungera optimalt och där kan den fysiska yogapraktiken vara ett fantastiskt verktyg. Det är när vi låter det gå överstyr eller inte förstår helt vad vi gör som det blir dåligt och vi riskerar att skada oss.


Som yogalärare tror jag att vi är extra utsatta. Jag tror att många lärare ser sig själva som en person som ska kunna utföra alla positioner, för "jag är ju lärare och det behövs". Så är det dock inte, enligt mig! Prova att istället säga "den här positionen kan jag inte göra, den får jag ta och förklara muntligt". Du får du ett ypperligt tillfälle att visa att ingen behöver trycka in sin kropp i positioner som den inte är redo för, samtidigt som du själv sparar din kropp. Win-win! Jag gör detta varje gång det behövs och det "värsta" som har hänt hittills är att en elev (och jag samtidigt) började skratta åt mina begränsningar.


Tillbaka till mer allvar - som yogalärare pushas vi också att hela tiden utmärka oss i det allt större utbud av lärare. Dessutom är det enkelt att fastna i ett mönster där vi utövar och lär ut liknande rörelser alldeles för ofta. Många lärare saknar också tillräcklig kunskap om anatomi, eftersom många utbildningar inte innehåller i närheten av tillräckligt.


Jag skulle också vilja nämna att jag tror att vi i olika grad påverkas negativt av en del av yogan i sociala medier. Vi behöver vara vaksamma och försäkra oss om att vi kan dra en gräns mellan all fantastisk inspiration och eventuell negativ påverkan innehållet har på oss.


Tills vi fortsätter diskussionen, kom ihåg (oavsett om du är lärare eller inte):

1. Lyssna på din kropp! Om något gör ont (speciellt i eller i närheten av en led) - pusha inte

2. Du yogar för din egen skull och utifrån dina förutsättningar - försök att inte låta dig påverkas av andra

3. Försök att inte fastna i samma mönster - variera dina positioner


Och, som vi kan läsa i BBC-artikeln: "Yoga is not about being in competition with anyone else. If you stay aware of your abilities and practise within your own limits, you will gain all the great benefits this practice has to offer."

 

Missa inte fortsättningen på denna diskussion eller någon av våra andra artiklar - prenumerera!

Comments


bottom of page