top of page

Villkor: Din yogaberättelse

Villkorsdatum: 2018-08-01

1. Din berättelse

1.1 Publicering

Yogatrender.se förbehåller sig rätten att justera inskickade texter samt att välja vad som publiceras. Din berättelse publiceras med ditt förnamn om du inte väljer att vara anonym.

 

1.2  Radering av berättelse

Yogatrender.se kommer inte att radera publicerade berättelser om det inte finns särskilda skäl. Vid en förfrågan om radering av personuppgifter kommer din berättelse i första hand att anonymiseras.

 

2. Personuppgifter

Genom att skicka in din berättelse accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredje part utan rättslig grund.

 

Yogatrender.se är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas förutom vid publiceringen av berättelse samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.

 

Nedanstående information är en summering av hur vi i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

 

Din berättelse och dina uppgifter kommer att sparas hos oss på Yogatrender.se. Din berättelse och dina uppgifter kommer inte att skickas vidare till tredje part.

 

2.1 Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

 

2.2 Vilka uppgifter lagrar vi?

För att kunna hantera ditt bidrag till vår insamling av berättelser lagrar vi ditt förnamn- och efternamn samt e-postadress. Din e-postadress används för att skicka ut presentkortet samt i de fall du valt att prenumerera på artiklar från Yogatrender.se.

Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter.

2.3 Rättslig grund

Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

 

2.4 Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?

2.4.1 Prenumeration

Har du valt att prenumerera på våra artiklar delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår prenumerationstjänstleverantör.

 

2.5 Rätten till tillgång

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

 

2.6 Rätt till rättelse

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

 

2.7 Rätten att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, till exempel om uppgifter måste behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse. Din inskickade berättelse kommer inte att raderas, men kommer vid radering av dina uppgifter att anonymiseras.

 

2.8 Ansvarig för dataskydd

Yogatrender.se är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter på sajten och ser till att reglerna efterföljs.

 

2.9 Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

bottom of page